Strona główna

 

hu2024eu-approved-5

AAA Drukuj

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (wcześniej Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE)

Strona KM SKZG (IPC on SECG)

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (KM SKZG) stanowi realizację postanowień art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSKZ), który przewiduje powołanie konferencji przedstawicieli odpowiednich komisji PE i parlamentów narodowych mającej na celu omawianie polityk budżetowych oraz innych kwestii będących przedmiotem traktatu. W wykonaniu art. 13 TSKZ, podstawowe zasady konferencji określiła Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE w kwietniu 2013 w Nikozji. Posiedzenie inauguracyjne KM SKZG odbyło się w październiku 2013 w Wilnie, a regulamin został przyjęty w 2015 w Luksemburgu.

W skład Konferencji wchodzą delegacje poszczególnych parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz Parlamentu Europejskiego. Sejm jest reprezentowany w pracach konferencji przez przewodniczących trzech komisji:
       - Komisji do Spraw Unii Europejskiej,
       - Komisji Finansów Publicznych,
       - Komisji Gospodarki i Rozwoju (w VII kadencji Sejmu - Komisji Gospodarki)
lub wskazanych przez nich przedstawicieli.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE