Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Międzyparlamentarna ds....

 

logo be

AAA Drukuj

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (wcześniej Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE)

Strona KM SKZG

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (KM SKZG) została powołana na posiedzeniu inauguracyjnym 16-17 października 2013 roku, w oparciu o decyzję KPPUE w Nikozji z 21-23 kwietnia 2013 roku. Utworzenie Konferencji stanowi realizację postanowień art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSKZ), który przewiduje powołanie konferencji przedstawicieli odpowiednich komisji PE i parlamentów narodowych mającej na celu omawianie polityk budżetowych oraz innych kwestii będących przedmiotem Traktatu.

W skład Konferencji wchodzą delegacje poszczególnych parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz Parlamentu Europejskiego. Sejm jest reprezentowany w pracach konferencji przez przewodniczących trzech komisji:
       - Komisji do Spraw Unii Europejskiej,
       - Komisji Finansów Publicznych,
       - Komisji Gospodarki i Rozwoju (w VII kadencji Sejmu - Komisji Gospodarki)
lub wskazanych przez nich przedstawicieli.

Zobacz więcej: Leksykon wielostronnej współpracy parlamentarnej w sprawach UE