Strona główna

 

logo be

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Zmiany składu Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009-2014) pdf
Opublikowano 05.12.2011
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne

W opracowaniu omówiono zmiany składu Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009-2014) wynikające z wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej. Uzupełnienie informacji stanowi wykaz podstawowych dokumentów regulujących te kwestie.
Słowa kluczowe: Parlament Europejski, wybory europejskie


Stosowanie rozporządzenia nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania pdf
Opublikowano 06.04.2011
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne

Przedstawiono zmiany rozporządzenia nr 2004/2003 oraz ocenę jego funkcjonowania dokonaną przez Parlament Europejski.
Słowa kluczowe: partie polityczne, finansowanie partii, przepisy finansowe