Strona główna > Materiały OIDE

 

malta

AAA Drukuj

Materiały OIDE

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

 
Wybierz artykuł:        
 

 

Parlament Europejski wobec przyszłości UE pdf
Opublikowano 21.02.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
16 lutego 2017 Parlament Europejski przyjął trzy rezolucje zawierające propozycje reformy UE zarówno w oparciu o istniejące postanowienia traktatowe, jak i projektowane przyszłe zmiany traktatów. W opracowaniu zasygnalizowano ważniejsze postulaty PE, uwzględniając w szczególności kwestie dotyczące roli parlamentów narodowych.
Słowa kluczowe: Parlament Europejski, dalszy rozwój UE, traktaty europejskie, parlament narodowy
kreska

Mechanizmy na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej pdf
Opublikowano 22.02.2017
Dziedzina: Sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Przedstawiono 3 istniejące mechanizmy (procedury): z art. 7 Traktatu o UE ws. procedur na wypadek ryzyka naruszenia lub naruszenia przez państwo członkowskie wartości z art. 2 TUE; mechanizm zawarty w komunikacie Komisji „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności", wraz z dokumentami przyjętymi w ramach tej procedury prowadzonej wobec Polski; mechanizm dialogu na forum Rady UE ds. Ogólnych. Zasygnalizowano również projekt „Paktu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych", który Parlament Europejski proponuje zawrzeć w formie porozumienia międzyinstytucjonalnego (wniosek do Komisji). Dołączono linki do ważniejszych dokumentów i publikacji.
Słowa kluczowe: demokracja, państwo prawne, praworządność, wartości UE, prawa podstawowe, prawa człowieka
kreska

Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2017)  pdf
Opublikowano 22.02.2017
Dziedzina: Polityka gospodarcza i pieniężna
Semestr europejski, wprowadzony na mocy rozporządzenia nr 1175/2011, ma na celu koordynację polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE.
W opracowaniu przedstawiono schemat semestru, zebrano dokumenty, na podstawie których są realizowane kolejne cykle koordynacji (pierwszy semestr został wdrożony częściowo w 2011 roku), oraz w tabeli podlinkowano chronologicznie dokumenty związane z realizacją semestru w Polsce, w tym zapisy posiedzeń sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, kontrola budżetowa, konwergencja gospodarcza, deficyt budżetowy, nadzór wielostronny, obszar euro, program stabilizacji
kreska

Zielone i białe księgi pdf
Opublikowano 20.02.2017
Dziedzina: sprawy ustrojowe i instytucjonalne
Zielone i białe księgi są dokumentami konsultacyjnymi Komisji Europejskiej, które stanowią etap przygotowawczy poprzedzający publikację projektu legislacyjnego czy konkretne działania UE.
Przedstawiono charakterystykę tych dokumentów, metody ich wyszukiwania, a także aktualizowaną listę ostatnio opublikowanych zielonych i białych ksiąg.
Słowa kluczowe: konsultacje publiczne, parlament narodowy
kreska