Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Przewodniczących... > Spotkania Konferencji... > Konferencja w Tallinie

 

logo be

AAA Drukuj

Konferencja w Tallinie

23-24.04.2018

PROJEKT PROGRAMU pdf

Poniedziałek, 23 kwietnia 2018

 • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki (Słowacja, Estonia, Austria i Parlament Europejski)
  • Otwarcie sesji, wystąpienie powitalne E. Nestora, przewodniczącego Riigikogu, przyjęcie porządku obrad
  • Wystąpienie A. Tajaniego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 • Sesja I – Przyszłość Unii Europejskiej
  • Mówcy:
   - M. Kuchciński, Marszałek Sejmu RP
   - A. Danko, przewodniczący słowackiej Rady Narodowej
   - F. De Rugy, przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego
  • Debata

Wtorek, 24 kwietnia 2018

 • Sesja II – Europejskie bezpieczeństwo i obrona
  • Mówcy:
   - I. Mūrniece, przewodnicząca łotewskiej Saeimy
   - W. Schäuble, przewodniczący niemieckiego Bundestagu
   - W. Sobotka, przewodniczący austriackiej Rady Narodowej
  • Debata
 • Sesja III - Dyskusja i przyjęcie konkluzji
  • Uwagi końcowe E. Nestora, przewodniczącego Riigikogu

 DOKUMENTY

 Konkluzje prezydencji pdf