Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > Wielostronna współpraca parlamentarna > Konferencja Przewodniczących... > Spotkania Konferencji... > Konferencja w Wiedniu

 

logo be

AAA Drukuj

Konferencja w Wiedniu

8-9.04.2019


PROJEKT PROGRAMU

Poniedziałek, 8 kwietnia 2019

 • Spotkanie trojki prezydencji
 • Spotkanie przewodniczących parlamentów trojki prezydencji
 • Otwarcie sesji, przemówienia powitalne
  • Wolfgang Sobotka, przewodniczący Austriackiej Rady Narodowej
  • Ingo Appé, przewodniczący Austriackiej Rady Federalnej
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Przemówienie główne: Antonio Tajani, przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Sesja I: Unia Europejska i jej sąsiedzi
  • Mówcy:
   - Andrej Danko, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej
   - Nikos Voutsis, przewodniczący Paramentu Grecji
   - Robert Fico, przewodniczący Izby Deputowanych Włoch
  • Debata

Wtorek, 9 kwietnia 2019

 • Sesja II: Unia Europejska u progu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – dalszy rozwój współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi a instytucjami europejskimi
  • Mówcy:
   - Wolfgang Schäuble, przewodniczący Niemieckiego Bundestagu
   - Ankie Broekers-Knol, przewodnicząca Senatu Holandii
   - Gérard Larcher, przewodniczący Senatu Francji
   - Marek Kuchciński, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Debata
 • Sesja III: Debata oraz przyjęcie konkluzji
  • Uwagi końcowe przewodniczącego

 DOKUMENTY

Konkluzje prezydencji pdf