Strona główna > Współpraca międzyparlamentarna > IPEX

 

niemcy

AAA Drukuj

IPEX - Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE

IPEX – Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w sprawach UE (Interparliamentary EU Information Exchange powstała w wyniku zalecenia Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej z 2000 roku. W „Wytycznych w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w UE”, przyjętych w Hadze w 2004 r., stwierdzono, że celem IPEX jest wspieranie współpracy międzyparlamentarnej w UE poprzez stworzenie platformy elektronicznej wymiany informacji dotyczącej UE między parlamentami w Unii. Oficjalne uruchomienie strony nastąpiło w czerwcu 2006, a od 2007 baza jest dostępna w sieci.

Vind antwoorden op uw belangrijkste vragen over viagra online. Zie de medische informatie van de patiënt voor viagra op ApotheekNederlands met inbegrip van het gebruik ervan, waarschuwingen, bijwerkingen en ratings van gebruikers. Op onze website vindt u de originele Viagra van Pfizer.

Najważniejszym elementem strony internetowej IPEX jest baza danych, do której – od 1 stycznia 2006 – są przesyłane w sposób automatyczny projekty legislacyjne i zmienione projekty legislacyjne oraz dokumenty konsultacyjne Komisji Europejskiej (od września 2011 we wszystkich językach urzędowych UE). Od 1 grudnia 2009 do bazy przesyłane są także przez Radę projekty i zmienione projekty legislacyjne pochodzące od grupy państw członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Każdy parlament narodowy (każda izba parlamentu narodowego) jest gospodarzem dotyczącej go części bazy IPEX. Wkłada do niej własne informacje, dokumenty lub linki związane z badaniem dokumentu UE, w tym uzasadnione opinie w sprawie niezgodności projektów aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości. Jednocześnie parlament (izba) wskazuje etap, na którym znajduje się jego kontrola danego dokumentu UE, poprzez wybór odpowiedniego symbolu (por. Wyjaśnienie symboli w dziale Parlamenty krajowe: Status kontroli). Nawigacja odbywa się w językach urzędowych UE, dokumenty parlamentarne są prezentowane w językach narodowych, a uzasadnione opinie – tłumaczone na angielski lub francuski.

Projekty podlegające badaniu pod kątem zasady pomocniczości są wymienione na głównej stronie IPEX wraz z informacją o upływie 8-tygodniowego terminu. Na stronie znajduje się stale aktualizowany kalendarz spotkań międzyparlamentarnych w Unii Europejskiej.

ulotka

Ulotka IPEX


DOKUMENTY PODSTAWOWE

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY Z POPRZEDNICH SPOTKAŃ

Patrz także: Dokumenty Sejmu w bazach IPEX, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Informacja OIDE nr 01/2014, s. 21.

      Pytania i uwagi dotyczące informacji i dokumentów Sejmu podłączonych do bazy IPEX należy przesyłać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.